Links


Teknisk eftersyn af varmeanlæg og kedler.

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe.

Grøn guide i Gladsaxe.

Hegnsloven.

Når naboen skygger.

Det kriminalpræventive råd.

Hold tyven ude.

Forsikringsoplysningen.

Andre kontakter:
Er der problemer med knækkede/skæve fortorvfliser, manglende dæksler til vandlåse eller vildtvoksende buske/træer mod vej så kontakt venligst Gladsaxe Kommunes Vej- og Parkafdeling direkte: Rosenkæret 39, 2860 Søborg. Tlf.  39 57 58 52