Kontingent


Kontingentet fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling for det kommende år.

For tiden udgør kontingentet 50 kr. pr. år.

At kontingentet kan holdes på det lave niveau, skyldes blandt andet at foreningen ikke har udgifter til fællesarealer og fællesveje, men alene til kontingent for medlemskab af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe, kontorhold, udgifter til generalforsamling og bestyrelsesmøder m.m.

Kontingent kan indbetales på vores Danske bank konto Reg. Nr. 1551 konto nr. 3002373, eller kontant til formanden eller kassereren.