VejeneKrogshøjvej ca. 1940

Vejene - og med dem især fortovenes tilstand - har siden midten af 40-erne og langt op i tiden været et fast punkt for kritik på foreningens generalforsamlinger.

Der knyttede sig det specielle til vore veje, at når viser bort fra Krogshøjvej og Gammelmosevej (nuværende Frodesvej), var alle øvrige veje i området private. Det medførte, at de derboende grundejere havde almindelig vedligeholdelsespligt, hvilket vil sige at holde de grusbelagte fortove fri for ukrudt og lignende.

For at få en ensartet rensning, havde foreningen en aftale med to foreningsmedlemmer, der mod et vederlag påtog sig denne opgave (grundejerens betaling i 1947 8 kr.25 ører), Men der var et problem. Der var ganske enkelt mangel på grus. Enhver, der kender et skuffejern, ved, hvor svært det er at håndtere, når det anvendes i bar ofte hård jord. Når der tillige er sætninger i fortovet, er opgaven næsten umulig. Udbedringer af sætninger og levering af grus var kommunens andel i vedligeholdelsen, men de havde mange undskyldninger for ikke at levere det ønskede. Som f.eks. i 1945 hvor der var vanskeligheder med at få gruset frem fra Hedehusene på grund af indskrænkninger i hanedriften (tidligere havde man anvendt Farum-grus). Året efter ville man ikke levere, da det var blevet fortalt, at der havde været spændt en hest foran skuffejernet, hvorved vi selv havde ødelagt fortovet. Det tilspidsede forhold medførte, at foreningen rettede en henvendelse til brolæggermester Freidorf Hansen i Bagsværd for at forhøre om prisen på anlæggelse af fliser. Prisen alt iberegnet androg kr 56.000,- for en række og kr 87.000,- for to rækker Det var mange penge efter datidens forhold, så sagen blev henlagt, men ikke glemt.

Flisebelægning, herunder opretning af kantsten og ny vejbelægning var målet, men hvordan skulle det gennemføres? Der var dog lys forude, og forventningerne var store til den 1. oktober 1958, hvor kommunen skulle overtage foreningens private veje, hvilket ville sige dem alle med undtagelse af Gammelmosevej og Krogshøjvej, der allerede var kommunale. Nu måtte der da ske noget.

Forventningens glæde var dog større end resultaterne.
Vi skal helt frem til foråret 1975 før de sidste fliser blev lagt på Haspegårdsvej, Harestien og Jægergangen. Grundejerne her slap dog på grund af en ny vejlov for at betale til vejistandsættelsen, hvorimod grundejerne på Krogshøjvej, Vihevænget og Hjortevænget, der i slutningen af halvtredserne og i midten af tresserne - på grund af vejudvidelser - havde fået deres istandsættelser, måtte betale 60-65% af den samlede udgift.

Den sidste flisenedlæggelse gav anledning til, at der skulle festes. Med stor deltagelse afholdt foreningen i august en fest (kaldet "Vejfesten ) i Søndergårdsparkens Selskabslokaler Et afsnit i foreningens historie var afsluttet.

Et vejnet med hensigtsmæssige forbindelseslinier til områder med handelsreailiteter er i dag en selvfølge men sådan har det ikke altid været,

Fra 1946 og fire år frem kæmpede grundejerforeningens bestyrelse for at få gennemført Krogshøjvej fra Gammelmosevej (nuværende Frodesvej) til Bagsværd. Gennemførelsen, der var et stort gode for foreningens medlemmer, medførte tillige, at buslinie 118, der kørte ad Hjortevænget. blev omlagt til linie 166 med linieføring fra Gentofte Station - Bagsværd - Krogshøjvej til Gladsaxe Trafikplads.

Med hensyn til Krogshøjvej var det paradoksalt nok samme grundejerforening, der 25 år senere kæmpede for at få vejen lukket, da trafikforholdene efterhånden var blevet uudholdelige.