Trafikforbindelser


Geografisk set ligger Haspegårdskvarteret i en yderzone af Gladsaxe Kommune, hvilket også medførte, at de offentlige trafikmidler længe lod vente på sig. I de første tre år efter krigen var den mest benyttede forbindelse til og fra København rutebilen (som bussen hed dengang), der kørte mellem sporvognslinie 5`s endestation i Husum gennem Mørkhøj og Gladsaxe og videre ad Gladsaxe Møllevej til Gammelmosevej. Rutebilen, der havde stoppested nær Klausdalsbrovel, ejedes at vognmand Eigil Sørensen, der senere blev direktør for det vidtforgrenede lokale trafikselskab "De forenede rutebiler , der blev oprettet i begyndelsen af 1950erne.

Ud over nævnte rute kan nævnes rutebilen. der kørte fra Bagsværd ad Frederiksborgvej til linie 16`s endestation på Søborg Torv. Nævnes skal også den daværende Slangerupbane, der efter krav fra flere grundejerforeninger, allerede inden krigen havde oprettet trinbrættet Stengården, og som også i dag anvendes af flere Haspegårdsbeboere, når de skal til byen med toget. I takt med et øget helårsbyggeri i foreningens område, blev ønsket om at opnå bedre trafikforbindelser i stigende grad forstærket.

De tilflyttende familiefædre havde i høj grad mulighed for at indskrænke deres befordringsbehov til kun at omfatte gang og cykleafstand til og fra arbejde ved at søge beskæftigelse i en af de mange virksomheder, der efter krigen blev anlagt i Gladsaxe (det var der en del, der praktiserede). Men hvad med resten af familien? Herunder børnene, der var henvist til skoler i en betydelig afstand fra hjemmet.

Tilfældet kom imidlertid beboerne til hjælp. Den 13-3-1948 fik rutebilejerne Carl Thomsen og Poul Hansen, Søborg, tilladelse af Københavns Amtsråd til med omnibus at befare strækningen fra Jægersborg Station via Gammelmosevej - Hjortevænget - Klausdalsbrovej over Herlev til Glostrup.

Rutebilen, der i begyndelsen ikke havde faste stoppesteder (ville du med, var det en arm i vejret), kørte 14 ture daglig og blev en stor succes. De offentlige trafik- midler var kommet til Haspegårdskvarteret for at blive.