Kvarteret i nyere tid


Som indledning til en beskrivelse at Haspegårdens Grundejerforening i nyere tid, kan 25-års jubilæet i 1944 være et relevant udgangspunkt.

Jubilæumsmiddagen, der under stor deltagelse blev afholdt den 6. august på Bagsværd Kro, var præget af tidens alvor. Krigens skyer lå stadig tunge henover det meste af Europa, men i forventning om snarlig fred med lysere tider i udsigt, har stemningen uden tvivl været god.

Hele 3 sange var forfattet til lejligheden, og med ord og melodier, der ikke efterlod nogen tvivl til holdningen for vort land og flag.

Rationeringerne og begrænsningen i varemængder satte sit præg på datidens fester. Som eksempel herpå kan nævnes: At den daværende formand, Alfred Larsen, i venlige ord havde ansøgt tobaksfirmaet Hirschsprung og Sønner om en mindre ekstratildeling af tobak, så man i det mindste kunne få lidt røg til erstatningskaffen og likøren, men nej, hele rationeringssystemet ville i så fald bryde sammen, var svaret.

Mindre end 9 måneder efter festen kunne foreningens medlemmer ånde lettet op. Danmark var igen blevet et frit land, og en ny tid kunne begynde.