Grundejerforeningen stiftes


Den stiftende generalforsamling fandt sted 3. september 1919 i Arbejderlogens Festsal. De nye love - såvel som navnet på foreningen Haspegårdens Grundejerforening - blev vedtaget, og på forslag fra medlemmerne fortsatte vandudvalget i den første bestyrelse indtil den 1. ordinære generalforsamling i oktober 1919.

Haspegårdens Grundejerforening var en realitet, og en bedre baggrund og rygdækning for positive forhandlinger var dannet. Den første bestyrelse - med snedker D. Thomsen som formand - gik en travl og hektisk tid i møde. ønsket om at kæde etablering af vandledninger og anlæggelse af veje og kloak sammen i et projekt blegnede hurtigt bl.a., på grund af for ringe lånemuligheder Man koncentrerede sig nu alene om at få vand til området.