Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, normalt i marts måned, og indkaldelse sker med 3 ugers varsel.
De sidste år har der i forbindelse med generalforsamlingen været taget et emne op af generel karakter. Er der derfor medlemmer som sidder inde med emner som kunne have almen interesse modtager bestyrelsen meget gerne forslag herom. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før afholdelse af generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen 8. april 2018.  Regnskab 2017

Referat fra generalforsamlingen 2. april 2017.  Regnskab 2016

Referat fra generalforsamlingen 10. april 2016.  Regnskab 2015

Referat fra generalforsamlingen 22. marts 2015.  Regnskab 2014

Referat fra generalforsamlingen 30. marts 2014.  Regnskab 2013

Referat fra generalforsamlingen 24. marts 2013.  Regnskab 2012

Referat fra generalforsamlingen 18. marts 2012.  Regnskab 2011

Referat fra generalforsamlingen 13. marts 2011.  Regnskab 2010

Referat fra generalforsamlingen 14. marts 2010.  Regnskab 2009

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2009.  Regnskab 2008

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2008.

Referat fra generalforsamlingen 19. marts 2007.

Referat fra generalforsamlingen 5. marts 2006.

Referat fra generalforsamlingen 6. marts 2005.

Referat fra generalforsamlingen 29. marts 2004.

Referat fra generalforsamlingen 9. marts 2003.

Referat fra generalforsamlingen 17. marts 2002.

Referat fra generalforsamlingen 11. marts 2001.

Fra generalforsamlingen 2005, hvor Arne Herman efterfølgende fortalte levende om Haspegårdskvarterets lokalhistorie.